Sydjydsk Orchide Klub
© Sydjydsk Orchide Klub
Referat af Generalforsamling i SJOK den 27. februar 2022 Vi var 28, der var mødt frem, på Agerskov Kro, vi startede med at synge den lille anemone, herefter havde vi pral og auktion, der var mange spørgsmål til pral planter og alle planter på auktion blev solgt. Omkring klokken 12.00 serverede kroen Wienerschnitzel, kaffe og småkager. Niels Jørgen bød velkommen til generalforsamlingen, hvor han startede med at mindes vores tidligere formand Anna Mette samt de andre af foreningens medlemmer der var gået bort. Henning Thiim blev valgt til dirigent, han førte os sikkert, hurtigt og kompetent, gennem alle formaliteter. Niels Jørgen fremlagde bestyrelsens beretning for 2021. Beretningen blev godkendt enstemmigt. Det var også Niels Jørgen der tog sig af, fremlæggelse af regnskab, som også blev godkendt. Kontingent for det kommende år: forblev uændret. Behandling af indkommende forslag. Der var ingen forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: I stedet for Anna Mette blev Hans Viggo Frost valgt. Resten af bestyrelsen fortsætter, Som suppleanter blev Inger Bjørnhart og Stella Hermansen valgt. Valg af revisor: Henning Thiim blev genvalgt, der var også genvalg til Edith Barsøe som suppleant. Eventuelt: Bestyrelsen spurgte til ideer, til kommende arrangementer, der var mange der havde kommentarer, og snakken gik livligt, Henning måtte hæve stemmen, da der en overgang blev talt rigeligt i munden på hinanden. Jeg tror at man kan konkludere at der var stemning for at vi skulle bruge egne kræfter i større udstrækning, da vi jo har mange eksperter blandt os. Vi var også omkring de 10 kroner vi betaler ekstra til møderne. Der var mange forskellige meninger, nogen mente sågar, at vi skulle opkræve hos dem der blev væk. Den landede hos bestyrelsen Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen på følgende måde: Formand Hans Viggo Frost. Kasserer Niels Jørgen Skov. Sekretær Jørn Baagø. Som menig medlemmer Knitta Brandorff og Lis Yttung. Det blev ligeledes besluttet at de 2 suppleanter skulle inddrages i bestyrelsesarbejdet.